Vi bruger Cookies!     

         
 X     
hyldtofteostersoebadGrundejerforeningen Østersøbadet                                                                                                   

                                                                                                            

                                                       Resultat            Budget              Budget

Indtægter                                      2016                  2016                  2017

399 kontingenter                       199.500             200.000             199.500

Restancegebyrer                                 3.250                                      

Andre indtægter                                  1.000                                           1.000

Renteindtægter                                         50                                      

Indtægter i alt 203.800             200.000             200.500

                                                                                                            

Udgifter                                                                                             

Administration                                                                                 

Mødeudgifter        1.651                  5.000                 5.000

Bestyrelsen                                       12.000                 7.500               12.000

Generalforsamling                              9.185               10.000               10.000

Opkrævning og porto                        10.715                 8.000                 6.000

Kontorartikler                                       1036                  3.000                 3.000

Gebyrer mv.                                            629                  2.000                 2.000

Forsikringer                                       10.091                  4.000                 8.000

Kontingenter                                      11.970               -                        

Repræsentation                                    1.000                   1.000

Administration i alt                            57.277               40.500               47.000

                                                                                                            

Drift                                                                                                    

Drænledning                                                                                     

Vedligehold veje                                 33178                35.000                40.000

Vedligehold grønne omr.                    17445                20.000                20.000

Græsklipper                                          9495                   9.000               -  

Flis ordning                                        54985                70.000                60.000

Badebro                                                6000                   6.000                  6.000

Foreningsbygning                              10880                   6.000                  8.000

Ejendomsskat & digelag                      5569                   6.500                  7.000

                                                                                                            

Andre udgifter                                     6.000                 5.000

Drift i alt                                          137.552             158.500             146.000

Udgifter i alt                                    194.829             199.000             193.000

                                                                                                            

Resultat før hensættelse                       8.971                   1.000                 7.500

                                                                                                            

Hensat til snerydning                                               

Afskrevne tilgodehavender                                                                                       

Årets resultat                                        8.971                 1.000                 7.500

 

 

Regnskab 1/1 - 31/12 2016 og budget 2017                                                         

                                                                                 

Balance                                         31/12-2016    

Aktiver                                                                    

Likvide beholdninger                                            1300                 

Nordea                                                               262819             

I alt                                                                   264.119           

                                                                                 

Øvrige aktiver                                                       

Tilgodehavende kontingent                                2000                 

Gamle kontingentrestancer                                2500                 

Andre tilgodehavender                                      7299                 

Aktiver i alt                                                  275.918           

                                                                                 

Passiver                                                                  

Kortfristede gældsposter                                                               

Dobbeltbetalinger                                            3500                 

Skyldige omkostninger                                                                   

Gæld i alt                                                        3.500               

                                                                                 

Hensat til snerydning                                    50000               

                                                                                 

Egenkapital                                                            

Primo                                                          213447             

Årets resultat                                                  8971                 

Ultimo                                                       222.418           

                                                                                 

Passiver i alt                                              275.918           

                                                                                 

Regnskabet 2016 er revideret og væsentlige bilag gennemgået og kontrolleret.                                                    
Aktiver og passiver afstemt med externt materiale                                                                          

Østersøbadet den 3. februar 2017                                                                                                          

Harry Christensen                                                                              

Regnskab godkendt på bestyrelsesmøde den 4. februar 2017                                                                 Christian Harre                           Erik Larsen                                 

Benny Clausen          Jette Waaben           Ole Sander

Opdateret 01/05/2017

Besøg  
074559