Vi bruger Cookies!     

         
 X     
hyldtofteostersoebad23/6-2017

Hermed link til video omkring fabrikken der fylder det samme som 200 fodboldbaner:

https://www.youtube.com/watch?v=XmP9Ez-u9SM

 

20/03-2016

Hermed link til seneste nyt om Tunnelbyggeriet: 

http://femern.com/da/News-and-press-search?utm_source=MailPlatform&utm_medium=email&utm_campaign=Nyhedsbrev+marts+2016 

16/03-2015

Hermed link til Video omkring byggepladsen i forbindelse med Tunnelbyggeriet:

http://fehmarnbeltresources.com/video-sidste-nyt-fra-byggepladsen/

 

21/11-2014 Seneste NYT

Holeby Station: Nu bliver Femern forbindelsen komplet

llustration: Banedanmark. Skitse af den kommende Holeby Station, som forligspartierne har fundet penge til i Femern Bælt-projektets finanser.

Femern Belt Developments bestyrelsesformand, Svend Erik Hovmand,  er begejstret for,  at transportminister Magnus Heunicke sammen med forligspartierne bag Femern Bælt forbindelsen har fundet de 63 mio. Kr. , der sikrer en ny station ved Holeby.

- Begejstring! Hverken mere eller mindre. Det var dagens gode nyhed, da Magnus Heunicke og forligspartierne bag aftalen om Femern Bælt Forbindelsen har fundet de 63 mio.kr.  som en ny station ved Holeby kommer til at koster, siger bestyrelsesformand Svend Erik Hovmand, Femern Belt Development.

Dermed bliver Femern Belt-projektet komplet, fastslår han og fortsætter:

- Det fortæller to ting:  For det første kan der ikke længere være meget tvivl om, at nu er vi endelig fremme ved målstregen. Endelig tør vi tro på, at arbejdet på Femern Bælt-forbindelsen kommer i gang til næste sommer. For det andet vil Lolland ikke længere blive revet midt over, når Femern Bælt forbindelsen åbner i 2021, siger han.

Svend Erik Hovmands begejstring dækker også over, at det giver ekstra god mening at gå i gang med udbygge samarbejdsrelationerne på begge sider af bæltet.

- Nu skal vi for alvor i gang med at skabe Femern Bælt Regionen, slutter han.

                                            -----oo0oo------

TV 2 Øst viser 6 programmer om tunnellen.:

Programmerne sendes søndage kl. 19.45 på TV2 og Kanal TV2 ØST
startende den 1. juni og derefter de næste 5 søndage.

Programmerne genudsendes:

Mandag kl. 11 og 23
Tirsdag kl. 12.30 og 18.30
Onsdag kl. 16.20 og 22
Lørdag kl. 14.30

Du kan læse meget mere hvis du følger dette link: http://www.tv2east.dk/program/femern

 

Fremtidig placering af Gokart banen

læs mere på dette lilnk: http://www.femern.dk/servicemenu/presse--dokumenter/nyheder/rodby-gokartbane-reddet

 


Længst oppe i højre hjørne starter Hyldtofte Østersøbad

Lollands kyst
Der er to landindvindingsområder på Lolland.  Områderne er placeret på hver sin side af den eksisterende færgehavn ved Rødbyhavn og strækker sig ikke længere ud end færgehavnens moler. Det samlede areal er ca. 3.000.000 m2, svarende til 3km2 eller 300 ha.

Diget langs den eksisterende kystlinje vil stort set være uforandret og vil fortsat fungere som højvandssikring ind mod land. Landindvindingsområderne vil på størstedelen af de udsatte strækninger blive beskyttet med stenkastninger mod havet. De østligste 1,5 km af landindvindingen vil imidlertid blive udformet uden beskyttelse og vil dermed komme til at fremstå som en naturligt udseende klint, der er op til 7 m høj. (Det forventes at denne lerkyst gradvist vil blive ædt af havet og ført langs den østlige kyst og aflejret her. Dette blev oplyst af Mogens Hansen den 26/9 på et orienteringsmøde)

Der vil herudover blive etableret to nye strande inden for landindvindingsområderne og der vil også blive etableret en naturlagune med to åbninger ud mod Femern Bælt for at sikre et tilstrækkeligt vandskifte i lagunen. Åbningerne udformes således at bølgernes forplantning  ind i lagunen begrænses så der skabes mulighed for etablering af vådområder langs lagunens bredder. 

I den endelige udformning vil landindvindingsområdet fremtræde som tre landskabstyper: rekreative områder med strande, klitter og græsarealer, vådområder og græsningsarealer - med hver deres natur og anvendelsesmuligheder. De forskellige områder kan udvides eller indskrænkes, og niveauerne kan ændres, så de giver de bedst mulige forhold for fritidsaktiviteter og dyreliv. 

 

 

 

 

Opdateret 23/06/2017

Besøg  
074559