Vi bruger Cookies!     

         
 X     
hyldtofteostersoebadRødby, den 6. juni 2016 
 
---> Bemærk det er indkaldelser til 2017 <---
 
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamlingSøndag den 4. juni 2017 kl. 10.30 i Errindlev forsamlingshus 
 
Dagsorden: 
Valg af dirigent 
Forslag til behandling jf. vedtaget forslag på generalforsamling i 2016, omkring fremtidig indkaldelse til generalforsamling: Vedtægternes § 5 stk. 2 pkt. B ændres Fra: Medlemmerne skal indkaldes ved brev med mindst 14 dages varsel Til: Medlemmerne skal indkaldes ved opslag på hjemmesiden, opslag på kiosk og i postrum med mindst 14 dages varsel. 
 
Vel mødt Bestyrelsen 
 
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen ØstersøbadetSøndag den 4. juni 2017 kl. 10.45 i Errindlev forsamlingshus 
 
Dagsorden 
1. Valg af dirigent 
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
4. Forslag fra bestyrelsen 
5. Forslag fra medlemmerne 
6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 
7. Valg af; 
a. Formand 
b. Kasserer 
c. Bestyrelsesmedlemmer 
d. 2 suppleanter (1.ste og 2. suppleant - begge for et år) 
e.Valg af revisor og 1. suppleant (begge for et år) 
8. Eventuelt 
 
Ad. Dagsordenens punkt 5: Sendes evt. til formandoestersoebadet@gmail.com 
 
Ad. Dagsordenens punkt 7: På valg er: Formand Christian Harre og bestyrelsesmedlemmer Jette Waaben og Erik Larsen 
 
Vel mødt Bestyrelsen


Opdateret 05/01/2017

Besøg  
074559